Mezinárodní transpersonální konference 2017

Budoucnost je v uvědomění si vzájemného propojení nás všech s celkem života a vývojem vesmíru.

                                    http://www.itcprague2017.org/