Vítejte na stránkách České transpersonální společnosti

 

 

Ku příležitosti oslav 98. výročí založení naší republiky 28. října 1918 připomínáme svým obsahem nám velice blízké

Poděkování prezidenta republiky Václava Havla

za udělení Ceny Club of Budapest

Pražský hrad, 24. října 1996

Image result for václav Havel s Dalajlámou

Dámy a pánové,

já bych vás rád aspoň touto cestou pozdravil a zároveň vyjádřil svou hlubokou vděčnost za tuto cenu. Neobyčejně si jí vážím z toho důvodu, že jak jsem vyrozuměl, Budapešťský klub myslí velmi podobným způsobem, jakým myslím i já, cítí podobně mnohé věci. Já už po léta se snažím v různých svých projevech v různých koutech světa rozvíjet takové úvahy na téma ohrožení naší civilizace, na téma, jak těmto ohrožením čelit a vždy znovu v různých podobách se vracím k myšlence, že se musí cosi změnit v oblasti lidského ducha, lidské odpovědnosti, lidského svědomí. A že v tomto multikulturním, multipolárním světě pravděpodobně je třeba, aby se taková jakási lidská či společenská duchovní renesance dokázala opřít o společné kořeny různých kultur, různých náboženství, která mají spolu společného víc, než se mnohdy zdá, především v oblasti celého souboru mravních imperativů.

Opakuji, že velmi děkuji za tuto cenu, považuji ji za čest a za vyznamenání pro sebe, děkuji vám.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Václav Havel

 

Odkazy na jednodlivá témata České transpersonální konference, jednotlivě viz Události:

https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

  A také Velký speciál z České transpersonální konference:

http://www.spiritualplanet.cz/velky-special-z-ceske-transpersonalni-konference-2016-sapere-aude-odvazte-se-myslet-jinak/

následuje odkaz na dokument  Ryba smrdí od hlavy /dokument od Václava Dejčmara/

https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

Těšíme se na vás ve zvukových lázních Dajána

Omlouváme se, setkání plánované na měsíc listopad odpadá!!!!!

Termín následujícího setkání na podzim 2016 je ve  čtvrtek v 18:00 

1.12.

bližší informace a přihlašování na http://www.dajanapraha.cz

V rámci cyklu

Od sebevyjádření k podstatě

Jak se prezentujeme navenek a kým ve skutečnosti jsme? Je mezi těmito kvalitami napětí? Daří se nám realizovat sebe sama? Či vnímáme své nevyužité možnosti?

Klademe si podobné otázky? Pokud ano, jaké je trávit s nimi každý běžný den?

Radujeme se ze svého života? Či nám něco schází?

Vnímáme sebe sama jako oběť?

Pokud se vás některá z nastínených otázek týká, respektive pokud vás oslovuje, přijďte. Budeme se navzájem vnímat, ponořeni do alikvotních tónů meditovat, hledat další cestu svého života, jeho motivy!!!!

Kudy dál?????

Podporou na cestě a součástí naší duchovní praxe se mohou stát naše setkávání.

S podporou a fascinující vzpomínkou na atmosféru ITA konference 1992.