Vítejte na stránkách České transpersonální společnosti

Budoucnost je v uvědomění si vzájemného propojení nás všech s celkem života a vývojem vesmíru.

                                    http://www.itcprague2017.org/

                    

Těšíme se na vás opět ve zvukových lázních Dajána

Termín setkávání roku 2017 jsou vždy ve čtvrtek

23.2., 9.3., 6.4., 11.5.

pouze červnový termín se přesouvá na pondělí 5.6.

bližší informace a přihlašování na http://www.dajanapraha.cz

V rámci cyklu

Od sebevyjádření k podstatě

Jak se prezentujeme navenek a kým ve skutečnosti jsme? Je mezi těmito kvalitami napětí? Daří se nám realizovat sebe sama? Či vnímáme své nevyužité možnosti?

Klademe si podobné otázky? Pokud ano, jaké je trávit s nimi každý běžný den?

Radujeme se ze svého života? Či nám něco schází?

Vnímáme sebe sama jako oběť?

Pokud se vás některá z nastínených otázek týká, respektive pokud vás oslovuje, přijďte. Budeme se navzájem vnímat, ponořeni do alikvotních tónů meditovat, hledat další cestu svého života, jeho motivy!!!!

Kudy dál?????

 

Odkazy na jednodlivá témata České transpersonální konference, jednotlivě viz Události:

https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

  A také Velký speciál z České transpersonální konference:

http://www.spiritualplanet.cz/velky-special-z-ceske-transpersonalni-konference-2016-sapere-aude-odvazte-se-myslet-jinak/

následuje odkaz na dokument  Ryba smrdí od hlavy /dokument od Václava Dejčmara/

https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

Podporou na cestě a součástí naší duchovní praxe se mohou stát naše setkávání.

S podporou a fascinující vzpomínkou na atmosféru ITA konference 1992.