Vítejte na stránkách České transpersonální společnosti

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqxtwpdg1w8

Těšíme se na vás ve zvukových lázních Dajána

Termíny setkání na podzim 2016 jsou vždy ve  čtvrtek v 18:00 

 15.9.       13.10.       3.11.       1.12.

bližší informace a přihlašování na http://www.dajanapraha.cz

V rámci cyklu

Od sebevyjádření k podstatě

Jak se prezentujeme navenek a kým ve skutečnosti jsme? Je mezi těmito kvalitami napětí? Daří se nám realizovat sebe sama? Či vnímáme své nevyužité možnosti?

Klademe si podobné otázky? Pokud ano, jaké je trávit s nimi každý běžný den?

Radujeme se ze svého života? Či nám něco schází?

Vnímáme sebe sama jako oběť?

Pokud se vás některá z nastínených otázek týká, respektive pokud vás oslovuje, přijďte. Budeme se navzájem vnímat, ponořeni do alikvotních tónů meditovat, hledat další cestu svého života, jeho motivy!!!!

Kudy dál?????

Podporou na cestě a součástí naší duchovní praxe se mohou stát naše setkávání.

S podporou a fascinující vzpomínkou na atmosféru ITA konference 1992.